NGUYỄN THANH TỊNH

 

TRĂM NĂM KHÓI SÓNG

 

Nhạc và lời Nguyễn thanh Tịnh (1949 - 2004)

Tiếng hát Đan Thọ

piano : Minh Châu, Vĩnh Hùng

violon : Ḥang Ngọc Đức

 

 

Khi đời là tóc trắng,

khi đời là chớp đông

Có chi không,

c̣n chi không

Em này t́nh yêu đó cũng là bọt sóng thôi

Có thiên thu mà đa mang

 

Buồn vui, khổ đau

như ánh mắt khơi đêm nồng

Đời ta rồi qua

như nắng hanh phai giữa buổi chiều

Ai giúp cho người

Ai giữ cho người ngày xanh

 

Thôi đời là hư ảnh, ta về rũ áo mây

Trải thinh không làm kinh thư

Thôi đời là huyển hóa

Ta ngồi trên núi cao

Biết mây trôi hay là ta trôi