Phạm Duy

(5/10/1911 - 27/1/2013)

Phm Duy qua nt vẽ Thi Tuấn ( Nguồn: Đặng Tiến)

Trang Phamduy2010.com

Tổ khc Bầy chim bỏ xứ

Trường ca Mẹ Việt Nam

Trường ca Con đường ci quan

Trường ca Hn Mạc Tử

10 bi đạo ca

 

Đến khi trăm tuổi cn ngồi bn nhau 1 ( Trần Văn Kh)

Đến khi trăm tuổi cn ngồi bn nhau 2 ( Trần Văn Kh)

 

Huế cho vĩnh biệt Phạm Duy ( Đặng Tiến)

Nghe lại Bầy chim bỏ xứ ( Đặng Tiến)

Nghe lại Mẹ Việt Nam ( Đặng Tiến)

Phạm Duy: Thơ phổ nhạc (Đặng Tiến)

Phỏng vấn Phạm Duy về Con Đường Ci Quan ( Đặng Tiến)

 

Phạm Duy cn đ mun đời ( Trần Mạnh Hảo)

Cn g đu trong cuộc được thua ( Chu Đnh An)

Bố gi v ti ( Nguyễn Ngọc Bch)

Lời cm ơn nhạc sĩ Phạm Duy ( Trần Mộng T)

Phạm Duy cn đ nụ cười ( Quỳnh Dao)

Một nghn bảy trăm cy số từ H Nội (Nguyễn Trương Qu)

 

Tnh ca ( Phạm Ngọc Ln)

Những ca khc Phạm Duy ( Phạm Ngọc Ln)

 

Phạm Duy ( Đặng Lệ Khnh)

Dẫu g, xin tạ ơn người ( H Nguyn Lng)

Người nghn trng xa cch ( Huyền Tn nữ Huệ-Tm)

 

 

nhạc

 

art2all.net