Phạm Ngọc Ln

 

DE PRE INCONNU


 

 

 

Phỏng vấn Phạm Ngọc Ln

Tc giả "De pre inconnu"

Nh xuất bản L'Harmattan thực hiện


 

 

Mời qu anh chị v qu bạn nghe bi phỏng vấn Phạm Ngọc Ln do Nh xuất bản L'Harmattan thực hiện, về cuốn sch De Pre Inconnu mới pht hnh gần đy. Cuộc phỏng vấn bằng tiếng Php, nhưng dng nhạc phụ họa l bi Tnh Ca của Phạm Duy do PNL đn v ht.

https://www.youtube.com/watch?t=17&v=mQfokmJlTbY

Thn mến,
PN Ln

 

 

trang phạm ngọc ln

 

art2all.net