THẠCH CẦM

 

ĐO

 

nhạc: Thạch Cầm

thơ: Hồ Thi Ca

ca sĩ: Hồng Vn

phối kh ho m:

Thạch Cầm Quang Đạt

 

Đo em dng trc cong gầy

Đo em mi đỏ đo liễu

Bao nhiu năm vừa qua cửa

Nghn sau em vẫn trc ngời

Xun cong cnh em đỏ cht

Anh xe hứng giọt sương rơi

My mẩy nụ hm tiếu ph

Lấp long bụi mưa phn bay

Đo em dng trc cong gầy

Anh xưa như ng đồ cũ

Em đẹp tựa thế kỷ sau

Nhu nh hồng hồng tuyết tuyết

Đỏ chưa từng đỏ

Trc đo.

 

(ghi ch của tc giả thơ:

ĐO trong bi thơ chỉ cho cy trc đo miền nam)

 

 

nhạc thạch cầm

 

ART2ALL.NET