THẠCH CẦM

 

Cần có Adobe Flash Player để nghe được nhạc trên a2a
Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về

 

PHÍM T̀NH

 

nhạc: Thạch Cầm

trích thơ: NGUYỄN KHOA THU NGA

ca sĩ: QUANG MINH

phối khí - ḥa âm: Thạch Cầm - Quang Đạt

 

 

Sao rơi sao rơi

Rơi lấp dấu chân người

Mây nghiêng mây nghiêng

Dốc ai măi đi t́m

 

Sao rơi sao rơi

Bóng người mờ trong đêm

Mây nghiêng mây nghiêng

Tiếng đàn ch́m trong tim

 

Đêm nay em đi biết nói chi

Đêm nay em đi đàn nói đi

 

Lên dây cao cho tôi mơ sao

Lên dây tơ cho tim lao đao

Cho tôi nghe thanh âm xa xôi

Cho tôi nghe thanh âm chơi vơi

Tiếng đàn t́nh tôi ơi

Tiếng đàn t́nh tôi ơi

 

Đêm nay em đi tôi như mơ

Đêm nay em đi mây bơ vơ

Đêm nay em đi ôi chơ vơ

Sao ai như ngơ chưa lên tơ

 

Tiếng đàn t́nh tôi ơi

Tiếng đàn t́nh tôi ơi.

 

 

nhạc thạch cầm

art2all.net