thảo nguyn

 

Nếu khng nghe được nhạc, xin bấm vo dưới đy:

cn mi tnh đầu

Nhạc v lời : Thảo Nguyn

Ha m : V Cng Din

Tiếng ht : Đức Ph

 

Hẹn h no chẳng c đợi chờ

Thuyền tnh no chẳng nhớ bến bờ

Đường trần no chẳng lấm bụi sơ

Lệ tnh no cng thắm mi mềm

Cng thm nhung nhớ

 

Bn tay gầy du nhau vo đời

Nụ hn đầy thầm trao hương nồng

Kỷ niệm đu cn thắm tnh hồng

Đường vo mộng lạc bước bềnh bồng

Tnh hư khng

 

Chiều no vừa biết nhau

Tnh chớm trao

Cho giọng ht em xn xao

Lời em cất cao, đn anh kht khao

Hồn ngất ngy

Tnh thắp sng đm di

Chm trong mắt su

Cầu xin trước sau

Cn mi mi tnh đầu em ơi

 

Ta bn nhau như l bn hoa

Hay xa nhau như đất xa trời

Xin yu nhau cho l gần hoa

Xin yu nhau như đất yu trời

Tnh ln chơi vơi

 

Lệ c buồn v những dỗi hờn

Nhờ hương nồng dịu xa ưu sầu

Xin yu nhau cho đến mai sau

Xin cho nhau cn mi tnh đầu

Tnh di lu

 

 

CD tnh khc #1

trang thảo nguyn

chn trần

art2all.net