Thảo Nguyên

 

C̉N NGHE TIẾNG GỌI

 

 

 

 

 

 

Thơ: Thân thị Ngọc Quế

Nhạc: Thảo Nguyên

 

Sao vẫn nghe hoài, vẫn nghe hoài, nghe hoài tiếng sóng,

Triền miên âm vang măi trong ḷng

Như bao ḍng sông, bao ḍng sông, vẫn chảy

Mang chiều về, về cơi mênh mang

 

Sao vẫn nghe hoài, vẫn nghe hoài, nghe hoài vàng tiếng lá

Mùa thu rụng xuống vườn xưa

Để hồn ai trong hoàng hôn tím

nhớ đời lạnh bến sông ngân

 

Sao vẫn nghe, sao vẫn nghe trong cô tịch

Tiếng ai hát, ai hát khúc chiều tà

Như gọi người, gọi người về dĩ văng

Hay là hoa hóa thân gọi hoa

 

Sao vẫn c̣n nghe, vẫn nghe hoài tiếng sóng

Sao vẫn c̣n nghe, vẫn nghe vàng tiếng lá

Sao vẫn c̣n nghe, nghe trong cô tịch

Sao vẫn c̣n nghe , sao vẫn c̣n nghe

Sao vẫn c̣n nghe ....

 

 

 

             

CD t́nh khúc #1

trang thảo nguyên

chân trần

art2all.net