thảo nguyên

 

Nếu không nghe được nhạc, xin bấm vào dưới đây:

EM C̉N NHỚ KHÔNG ?

 

Nhạc : Thảo Nguyên

Thơ : Từ Thế Mộng

Ḥa âm : Vơ Công Diên

Tiếng hát : Thùy Dương

 

 

Mười một mười hai rồi

Em c̣n nhớ không

Mười một mười hai rồi

nhớ má Em hồng

Ngày xưa mưa bụi trôi trên tóc

Mùa đă thu rồi Em nhớ hay không

 

Mười một mười hai rồi

thơ cài lớp học

Mười một mười hai rồi

hoa cài mái tóc

Mười một mười hai Em ngồi Em khóc

Nắng trên trời rơi nắng xuống mưa trưa

 

Thơ mới vào xuân, Thơ bừng tiếng nhạc

Hoa mới vào xuân, Hoa bừng gió mát

Em mới vào xuân, Em ngồi Em hát

Em ngồi Em hát

Giọng Em tṛn rơi nắng xuống mưa trưa

 

Phượng nở rồi đây

rơi đầy lớp học

Phượng nở rồi đây

rơi đầy mái tóc

Phượng nở rồi đây Em ngồi Em khóc

Hồn rưng rưng hồn dải ướt mưa trưa

 

Mùa đă thu rồi

Em biết hay không

Mùa đă thu rồi

nhớ má Em hồng

Ngày xưa mưa bụi trôi trên tóc

Mùa hết thu rồi Em biết hay không

Em biết hay không

 

 

 

CD t́nh khúc #1

trang thảo nguyên

chân trần

art2all.net