Nguyễn Thiện Lư

 

EM ĐI BỎ LẠI NỤ CƯỜI

Thơ: Trần Quán Niệm

Nhạc: Nguyễn Thiện Lư

Ḥa âm: Quang Đạt

Ca sĩ: Diệu Hiền

 

 

 

~~oOo~~

 

 

EM ĐI BỎ LẠI NỤ CƯỜI

Thơ: Trần Quán Niệm

Nhạc: Nguyễn Thiện Lư

Ca sĩ: Triệu Vinh

 

 

 

~~oOo~~

 

 

EM ĐI BỎ LẠI NỤ CƯỜI

 

Em đi bỏ lại nụ cười

Bỏ người ngơ ngẩn nhớ mười phương em

Trang kinh lần giở Hoa nghiêm

Vọng tâm nào thấy an nhiên Niết bàn

Em từ thế giới ba ngàn

Hóa thân tứ đại về ngang cơi này

Pháp luân thường chuyển ṿng quay

Kiếp sau hẹn gặp kiếp này đành thôi

T́m nhau khắp nẻo luân hồi

Quanh co lục đạo nổi trôi mịt mờ

Quà em là mấy vần thơ

Để khi gặp lại đừng ngờ duyên nhau

Em đi bỏ lại ngàn sau

Sầu mây biến đổi, sầu đời lê thê

Tâm nào tỉnh, tâm nào mê

Tâm nào giác ngộ t́m về bến em

 

 

~~oOo~~

 

 

 

 CD Mưa bên kia sông

art2all.net