Nguyễn Thiện Lư

 

NHÂN SINH

Thơ: Hoa Văn

Nhạc: Nguyễn Thiện Lư

Ḥa âm: Quang Đạt

Ca sĩ: Diệu Hiền

 

 

~~oOo~~


NHÂN SINH

Thôi th́ đă lỡ giang hà
Trăm năm em đến vẫn là trăm năm
Chắt chiu cũng chỉ đôi phần
Cánh hoa nào cũng một lần phấn hương

Đời người chẳng khói th́ sương
Cái vui về một cái buồn muôn thu
Bóng xưa trong cơi sa mù
Yêu xưa nở nụ trắng mùa phấn bay

T́nh lên hồng ngọc ươm đầy
Lối kia Dạ lư đường này Phù dung
Sông thơ mấy thuở trong ḍng
Em về lục bát trải ḷng lá hoa

Khuya vơi vàng vơ âm nhoà
Bóng trầm luân vẫn phủ mờ nhân sinh

HOA VĂN

 

~~oOo~~

 

 

art2all.net