Nguyễn Thiện L

 

TNH ĐẤT

Thơ: Đỗ Quảng

Nhạc: Nguyễn Thiện L

Ha m: Quang Đạt

Ca sĩ: Diệu Hiền

 

 

 

 

TNH ĐẤT


Giữ cho em, giữ cho em cht hồng của nắng

Dẫu xa nhau, dẫu xa nhau ngy chiến chinh về

Yu dấu lắm dẫu ngn phương cch biệt

Vẫn miệt mi biển khơi vết chn my

 

Giữ cho em, giữ cho em ngy đng tn tạ

Cy l buồn, cy l buồn cy l xanh xao

Mang trong lng cht tnh, tnh Đng

Nn ni mn sng cạn cũng chờ nhau

 

Mai kia về c cn xanh tiếng ht

Hong n tnh ấm lại nắng ma đng

Chuyện cch chia ta gửi ngoi quan ải

Tm tnh ny ta kể lại nhau nghe

 

Giữ cho em, giữ cho em cht tnh cn lại

Nhiều năm xa, nhiều năm xa cội nhớ thương cy

Anh mải miết chim bằng qua đất lạ

Thương một lần bền tnh nghĩa trăm năm

 

~~oOo~~

 

 

 

Mời nghe ca khc ny qua tiếng ht Ngọc Thanh trong CD Tạ Ơn Đời:

http://art2all.net/nhac/thienly/taondoi/7-tinhdat_ngocthanh.mp3


 

 

art2all.net