Nguyễn Thiện Lư

 

TRĂNG VÀ TÔI

Thơ: Trần Thu Miên

Nhạc: Nguyễn Thiện Lư

Ḥa âm: Quang Đạt

Ca sĩ: Diệu Hiền

 

 

~~oOo~~

 

Thơ: Trần Thu Miên

Nhạc: Nguyễn Thiện Lư

Ḥa âm: Lê Gioang

Ca sĩ: Ngọc Thanh

 

 

 

TRĂNG VÀ TÔI


Trăng vẫn đến và trăng vẫn đi

Trăng vẫn đi nhưng quay trở lại

Tôi cũng đến và tôi cũng đi

Nhưng khi đi sẽ không quay về

 

Trăng vẫn đến giữa bầu trời cao

Nơi trăng đến và đi em biết

Tôi đă đến giữa đời hư hao

Như bóng trăng cuối mùa xanh xao

Khi ra đi em biết nơi nào

 

Trăng c̣n non hay trăng đă già

Không ai biết v́ trăng vẫn thế

Tôi c̣n thơ hay tôi đă già

Em nh́n tôi màu tóc như hoa

 

Nơi trăng đi dẫu xa nhưng gần

Trăng không chết nhưng tôi sẽ chết

Khi tôi đi vào nơi bao la

Trong đất mộ rất gần nhưng xa

 

~~oOo~~

 

art2all.net