NP phan

 


 

mặt trời đen


ngày sấp ngửa chờ mặt trời gầy
ám dụ
con sói xám
mang mặt nạ người
hí hửng
chờ con tốt qua sông


bầy chim thiên di
đă một đi không trở lại
đâu đó
những đứt găy
thành vết sẹo
ngóng mặt trời buồn


bài kinh nhật tụng đă cũ
những con chữ tội nghiệp
xác xơ
thiên đường xa lắc
nào đường quang
nào bụi rậm
khóc
mặt trời đen

 

NP phan
 

 

 

art2all.net