Chu Thụy Nguyên

 

 


Chén khuya đợi cạn.

…......................................................

ngại chi mắt đợi môi chờ
đường truông đă mỏi cánh hờ hững bay

đóa xưa hương nhụy trang đài
ngẫm ra khúc đoạn lỗi bài ngưỡng kinh

lời thưa thốt ấy đoạn t́nh
mắt xanh mộng cũ đinh ninh sóng trào

hiềm ǵ chỉ bóng chiêm bao
một bông nở muộn hé chào sân xưa

lời quen thói tục quê mùa
ư t́nh đă vụng cợt đùa chân như
 

….....................................................

tích xưa thu phục thiềm thừ.
 

 

Chu Thụy Nguyên

 


 

art2all.net