Chu Thụy Nguyên

 

 


Khêu Ngọn

…..........................

cúc xanh
từng đóa
tọa thiền

…...................

chú nguyện
lời hương
vụt bay

…...................

cung đàn
thánh thót
tóc tơ

…...................

lữ khách
xa dần
bóng hiện

…...................

niềm nhớ
chung đụng
nỗi quên

…...................

rừng cây
đợi mầm
thương cội

…..................

lúc về
là lúc
ta đi.


(tháng tư 2023)
Chu Thụy Nguyên


 

art2all.net