Chu Thụy Nguyn

 

 


Khởi niệm

.............................

quấn trong khổ
cuộn trong đau
ci kn non

.............................

l tứ tuần
l đơn độc
ng chừng su

.............................

đo tuột dốc
đo thơm lừng
hương hoa dại

.............................

nghe sng biển
biết bọt bo
đời hối hả

..............................

một cung trầm
đi mắt xanh
chiều pha ni

.............................

em ngại g?
trăng ngại g?
sao khng tỏ?

..............................

lng dnh dụm
cht trời xanh
mơ xứ xa.
 

 

Chu Thụy Nguyn

 


 

art2all.net