Chu Thụy Nguyên

 

 


Lữ khách dại

…..............................................

1.
nhuốm màu chiều
tâm vọng động
sắc úa dần


2.
nốt nhạc hờn
lăn xuống lũng
tiếc trăm năm


3.
ḷng thấy khói
lúc ôm em
mơ tơ trời


4.
suưt có lần
ta đi tu
v́ dại t́nh


5.
hương cỏ hoang
níu chân ta
lữ khách dại


6.
tiếng tù và
nghẹn ăn năn
người đắc tội


7.
ước là chim
hằng xưng tội
trên tháp chuông


8.
lại nhớ em
như tường vy
canh cánh nụ.
 

 

Chu Thụy Nguyên

 


 

art2all.net