Chu Thụy Nguyn

 

 

 

Ma tạnh
.............


nhn tay nụ rớt
tạnh ma
liệu phin chợ muộn
cợt đa được chi?
loanh quanh
đếm mấy tương tri
người dưng kẻ lạ
lỡ th bn mua
lm rm
nắng gi giao ma
đi bi kn cựa
cho vừa nghĩa n
thương vay
giọt lụy trong ngần
nụ em hi sớm
ma tn nương rồi
ơi!

buồm lộng gi khơi
đ nghe rậm rật
bng dơi dập du
..........


l ma động dục liu điu.
 


Chu Thụy Nguyn 

art2all.net