Chu Thụy Nguyên

 

 


Ngồi Lại Bên Này Để Thấy

….........................................................

đêm ngún cháy
màu tà dương
kiếp diên vĩ trong mật sôi hương lửa

…......................................................

oải hương và trầm khúc
bờ vách nào thao thức nỗi rữa mục?
em ngại chi lối ta về

….........................................................

bầu trời phía màu cánh gián
màu bầu ngực nóng căng tràn
người vũ nữ belly dance vẫn thường lên đồng

…..........................................................

dưới chân tháp của niềm khả tín
vẫn ch́a tay về phía tiếng rên đau
của kẻ luôn quên đi thống hối

…..........................................................

đêm ngún cháy
đến tận mùi hương diên vĩ
một mùi hương dẫu không c̣n trinh bạch.


(tháng 5 - 2023)

Chu Thụy Nguyên

 


 

art2all.net