Chu Thụy Nguyên

 

 


Người đăm chiêu cơi rừng.

….........................................................

mây hay mặt hồ. cánh tay dạ khúc
tiếng nhạc lừng. trăng sáng giấc quỳnh hương
mộng vừa đủ.. hỏi danh cầm mê mải
nợ hay duyên. thêu dệt măi nghê thường

…..........................................................

nghe đất thở. biệt tăm hồn nhiên phố
một vùng trôi. chum vại mảnh t́nh xưa
ai du mục. ngẩng chiều lên khói biếc
ḷng tạnh khô. thơm thảo cũng xa mờ

…..........................................................

bóng tượng cũ. gục đầu bên gió núi
ngượng mặt người. tanh tưởi thú hồng hoang
ngụm Jack Daniel's. ḷng bày luân vũ
tích tuồng xưa. gợi nhớ thuở ngang tàng

…...........................................................

c̣n ai nhớ. có khi rừng xanh thẫm
đời mộng du. tràn lệ tháng năm tù
làm chim biển. đón xuân về nắng ấm
biệt xa rừng. tha hồ mộng hoang vu...
 

 

Chu Thụy Nguyên

 


 

art2all.net