Chu Thụy Nguyên

 

 


Ở Phía Nhà Tạm

…...........................................

1.

chiều quanh quất đứng. ngại ngồi
ắng im trường đoạn. biếng cười khúc nôi
đèo mây. trả giấc về khơi
huống hồ. mưa tạnh nhát roi dạ hành


2.

nắng khuya. nên nắng nhạt hanh
tầm sương. áo vải thác gành ỉu ươn
yêu người. yêu khúc đoạn trường
giấc mơ thiếu phụ. đỏ, hường, tím, xanh3.

mời em. suốt nhánh tận cành
đời như tuồng kịch. rành rành phân vai
chưa cười đă khóc. diễn hoài
lắm khi nông nổi. thài lai nhắc ḿnh4.

nhắc rằng. tuồng tích vô minh...


(tháng 03. 2023)
Chu Thụy Nguyên.


 

art2all.net