Chu Thụy Nguyn

 

 


Ti Thấy Em Trong Giấc Ngủ Vi

.........................

 


1.
tc xanh rờn
cu sm hối
hương mạ non

2.
lng xa ngi
cơn cm dỗ
mi tường vy

3.
chim vụt bay
giấc ngủ gầy
khng vỗ cnh

4.
tc em di
chờ duyn đậu
gi xới tung

5.
nghe chn ai?
lng phố cũ
bỗng mộng du

6.
dạ lng no?
cn cm cảnh
gc tnh xưa

7.
mưa ging muộn
my bỏ về
mưa tạnh ngắt.

 

 

Chu Thụy Nguyn

 


 

art2all.net