h o n g x u n s ơ n

 

 

đ ộ  d ằ n  c ủ a  s n g


 

Nặng đ ln
nặng
đ thm
dằn ln bục nng
ngoi thềm phn ưu
thở quen ngực với n cừu
bao la c một miền lưu cữu nằm
nghệch ngờ nơi chốn thẳm thăm
dao đm một nt
vang ầm thanh chương
phải l em. ti
d đường
gậy mn hn thụy
vết thai hương
bầm
mnh về thấu
ci
m m
chia hai miền tị
chung phần nu nương
kể từ hm lĩnh xướng
nường
tnh yu c một vết thương cực kỳ
ti viết
em viết
được g
nơi hoang mang đứng
nhn. suy diễn
nằm
rồi từ nhục thể xăm xăm
chng ta cn lại

[tro đằm
cốt kh]


h o n g x u n s ơ n
29.9.2020

 

 

 

art2all.net