h o n g x u n s ơ n

 

 

N G Ậ Mvo nơi chớn chở
biển mặn rong ru thng năm
ngn chn. [da trắng nhợt]. địa đng
su đằm tri nhớ
những con su lm tổ trong nh mắt
nghịch tinh ghm cười cơn rung hối hả
bằn bặt sng m
qua cầu bng trăng nhập nhe sương lựu


từng thấy mặt diễm kiều những năm hạn
những người nữ trong vng khun php
đường cc bạch trắng lng thm
[hỏi về sơn]
ma mai bng ni
chỗ thầm đặt mi hn
nh. cng đi thăm trầm mị giang tn
đi đi buổi chiều khng my
. sng chẩy xiết
một đời
cạn kiệt giờ toan tnh


bn kia rừng thẫm mặt l tranh
rừng.
rừng cy người chới với
ngậm vo im hơi
lịm xuống su rừng quấn chặt
cơ bắp. trăng. hợp tấu vng
hồng hoang giờ sơn. một mnh
đẹp
một mnh. tranh


[ngậm vo nơi chớn chở
bơi hết một lượng đời
đu bến bờ m mỏi
chiều rơi. chiều
dần
rơi]


h o n g x u n s ơ n
novembre 2001


 

 

art2all.net