Hoàng Xuân Sơn

 

 

THE END OF THE WORLD

The Carpenters 

 

THẾ GIỚI TÀN PHAI

Lời Việt: Hoàng Xuân Sơn

 

https://www.youtube.com/watch?v=tfe-IBbsrvk

 


      Thế Giới Tàn Phai lời Việt (HXS) được soạn và hoàn tất năm 2010 từ nguyên bản The End Of The World của Carpenters. Trong nguyên nghĩa, đây là sự sụp đổ của một thế giới t́nh yêu. Âm hưởng trầm thống của ca khúc khiến liên tưởng đến sự sụp đổ nhân văn của thời điểm định mệnh: 30 tháng Tư năm 1975. Xin được cùng nhau chia sẻ :


T H Ế  G I Ớ I  T À N  P H A I

Hoàng Xuân Sơn phóng chuyển lời Việt
từ The End Of The World – The Carpenters

 


Vẫn thấy mặt trời rực nắng trong đời
Mây xanh biển rộng, bờ cát êm
Trời đất kia, cả thế giới không c̣n ai
V́ bỗng cách chia một lời không nói

Đôi chim chung t́nh vẫn hót trên cành      
Trăng sao trên trời vẫn sáng xanh
Người hay chăng, một thế giới đă tàn phai
Người đă ra đi theo cùng tháng năm

Thức dậy chợt nghe ḷng bâng khuâng
Tiếc nhớ không cùng
Một ngày rồi qua đi như bao ngày
Đau xót như t́nh tôi

Đời sao biết không c̣n em
V́ những giấc mơ vẫn đầy h́nh bóng
Sao con tim ḿnh vẫn tiếng âm thầm
Thương mắt u buồn lệ ướt hoen

Nằm riêng đây, một thế giới khóc lẻ loi
T́nh chết khi em tạ từ lứa đôi .

)( )(


THE END OF THE WORLD

The Carpenters


Why does the sun go on shining?
Why does the sea rush to shore?
Don't they know it's the end of the world
'Cause you don't love me anymore?

Why do the birds go on singing?
Why do the stars glow above?
Don't they know it's the end of the world
It ended when I lost your love

I wake up in the morning and I wonder
Why everything's the same as it was
I can't understand, no, I can't understand
How life goes on the way it does!

Why does my heart go on beating?
Why do these eyes of mine cry?
Don't they know it's the end of the world?
It ended when you said goodbye


Don't they know it's the end of the world?
It ended when you said goodbye