Hong Xun Sơn

 

 


TM MỘT NH SAO
_____________________________________________
Nhạc Hong Trọng

Lời Vĩnh Phc

Vocalist Hong Xun Sơn

 1.My cuốn mịt m che khuất nh sao,
Lạnh lng sương xuống đ lu,
Hồn đm nay mơ về đu?
Nhiều khi nhn trời sao chiếu thần tin,
Lng hằng mơ nh sao hiền,
Lộng lẫy sng giữa trời đm...
Ti muốn tm về vang bng lc xưa,
M lng sao mi ngẩn ngơ,
Tn đm qua ti nằm mơ :
V mơ trời vừa tan bng hong hn,
Một v sao rớt trong hồn,
Dịu như ngn cu mến thương!
Bao nhiu tnh thơ chm trong ci xa mờ,
Bao nhiu lần đm xuống mơ hồ,
Ngi sao ngy xưa, hiện trong tim rạng rỡ,
Rồi tan biến thnh ngn thương nhớ...
...Nhưng đ muộn lm sao nu giấc mơ,
Tm lm sao những pht xưa
Ngi trng sương rơi thờ ơ.
Giờ đy ngoi trời khuya vắng mnh ti,
Tm v sao khuất bn trời,
Thầm mơ một tinh t rơị..


2.T ti lặng nhn năm thng lướt mau,
Nghẹn ngo như mới vắng nhau,
Hồn mnh mang mơ về đu?
Mộng xưa tn rồi ti vẫn cn mơ,
Tnh ngy xưa c xa mờ,
Lng vẫn luyến nhớ ngy xưạ..
Năm ấy mnh thường đi dưới nh sao,
Hẹn rằng khi thấy nhớ nhau,
Mnh ra bn song tm saọ..
Nhn sao thề rằng yu mi người ơi !
D nhiều ging tố trong đời,
D cho ngn sao đổi ngi !
Nay xa ngn phương, lng se sắt khn lường,
Đm đm sầu thương nhớ qua hồn,
Ti đi tm sao, thầm m trong vạt o,
M sao khuất mờ bn trời cao..
Khng biết giờ ny phương ấy xa xi,
Người tnh xưa c nhớ tị
M đi trong sương mờ rơị..
M mơ, m nhn ln ci trời cao,
M ngi thương những năm no...
M mong tm một nh sao?

)(