h o n g x u n s ơ n

 


V Ế T D Ấ U B Ộ I H NH
 

Tijas Art Craft


Ba ngi sao
đnh dọc hng
huyền cơ của một lm sng
gửi
trao
ti đi tm mệnh số nhau
đo hoa ni cấm vấp vo cung thu
văn xương khc
đm t m
tử vi đồi ta thừa dư cọc tnh
biếm vo thư họa cung nghinh
ở đu trang tr
ngục hnh bao la
lặn
ngụp
hồng trần hằng h
những vin đ qu
tm ra xứ miền
phố của nh
huyện
thần tin
cổ tch chiếc v triền min bội hnh
lượt về
bắc đẩu ghi xanh
lần xuống phin nhạc
thị thnh hoan ca
ba v tinh t bỗng l
chiếc vương miện của hong gia lục hồng
một đồng xu gửi mnh mng


)(

h o n g x u n s ơ n
26 thng mười, năm 23 

art2all.net