Huyền Tôn Nữ Huệ-Tâm

 

 

 

 

Kính mời coi video:
KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN SANH PL 2568 - HTN HUỆ TÂM 22.5.24

 

 

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN SANH PHẬT LỊCH 2568

Đức Phật từ bi cứu chúng sanh
Hoa sen thơm ngát mộng an lành
Vô Ưu muôn thuở c̣n lưu dấu
Kiền Trắc xa rồi sóng vẫn xanh
Bỏ lại sau lưng bao ảo ảnh
Đi t́m chân lư đến viên thành
B́nh tâm hướng thiện bên bờ giác
Góp nhặt dâng đời dù mỏng manh!

Huyền Tôn Nữ Huệ Tâm
Ngày Phật đản sanh
Rằm tháng tư Giáp Th́n
( 22/5/2024)

 
 

 

~~oOo~~

 

art2all.net