Huyền Tn Nữ Huệ-Tm

 

 

SM HỐI LC HONG HN

 Kiếp trước c lẽ tội lỗi nhiều
Kiếp ny đau ốm mi liu xiu
Cho d thiện nguyện lun chăm chỉ
Biển khơi bơi lội mỗi sớm chiều!

Nn xin sm hối với mun người
Trải qua nhiều kiếp sống giữa đời
Đ phạm bao điều , gy đau đớn
Cho người, cho vậtở mọi nơi


Xin lạy Phật tổ khắp mười phương
Mải miết bn ba mọi nẻo đường
Nghiệp chướng chất chồng, xin sm hối
X tội cho con hết đoạn trường!

Cầu mong c bc nội ngoại ng b
Thần hong, thổ địa, tri chủ oan gia
Tha thứ những g con sai tri
V tnh phạm phải lc xế t


Lay Phật Thch Ca, Phật Quan m
V lượng Phật ở ci xa xăm
Con xin tay chn lun mạnh khỏe
Binh an niệm Phật ngắm trăng rằm!


Huyền Tn Nữ Huệ Tm
Đ Nẵng
27/10/2023

 

~~oOo~~

 

art2all.net