Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

 

hội thề

anh em uống mu ăn thề
d sống hay chết cũng về với nhau
anh đi trước em theo sau
chỗ xa mờ mịt ngn lau trắng đầuma

mm no cũng th đũa
rồi nhảy xổm ln bn
đng l diễn vin ma
như ma gậy rừng hoangkh hiểu

mo ra bắc nấu cao
ch thui chợ ng tạ
d tm hiểu bao nhiu
nhn dn mnh vẫn lạ18.02.2023
Huỳnh Minh Lệ 

art2all.net