Huỳnh Minh Lệ

 

 

 

QU HƯƠNG

 ti yu qu hương như tnh yu của anh Bốn Thi (*)
xắn miếng bn c dấu chn của vợ
như tnh yu với những hũ mắm đem phơi
của người b trong những ngy nắng lớn
như tnh yu b con chm xm
thương hoi ngn năm
như tnh yu c Bạch dnh cho cậu con trai tn Đang
trong một tnh cờ va chạm
một pht giy lng mạn
của đi bạn trong buổi trưa h
chỉ nghe tiếng l rơi
một nơi thật tịch mịch
tnh yu những xm g
mấy đm ruộng kh
những lm ổi nho trơ trọi

những ma xun an lnh
nghe tiếng lột đậu phộng
nhớ mắm cua chua

(*) tn những nhn vật v tc phẩm của nh văn V Phiến


11.03.2023
Huỳnh Minh Lệ

 

art2all.net