Huỳnh Minh Lệ

 

 

 tiếng xe khuya

ngoài đường ai đi sớm
tiếng động cơ rất buồn
âm thanh như tiếng nắc
những phận đời áo cơm

 thức khuya

buồn như bàn ghế trống
nhớ bóng người đi xa
cây viết gần hết mực
những chữ ǵ viết hoa ?18.02.2023
Huỳnh Minh Lệ 

art2all.net