Lê Kim Thượng

 

Đường Luật 2024

 
"TỊNH" VÀ "LẠC"

T́m nguồn “Lạc – Tịnh” giữa vô biên
Chợt gặp vầng trăng sáng cửa Thiền
Ngũ dục thực danh nhiều thống khổ
Lục trần thanh sắc lắm ưu phiền
Thiền hành tuệ giác nơi bèo bọt
Chánh niệm tĩnh tâm chốn đảo điên
Sinh tử, Niết bàn hai hóa một
“Niêm hoa vi tiếu…” cơi thần tiên
 

~=o)8(o=~“THƯỜNG” VÀ “NGĂ”

Vô thường, vô ngă chốn trần gian
Có cũng như không sớm lụi tàn
Huyễn hoặc “Cái tôi” làm khổ sở
Mơ hồ “Cái thấy” tới gian nan
“Cái nghe” quán thế từ bi tới
“Cái thở” gieo duyên chánh niệm an
Giải thoát t́m trăng nơi cơi Bụt
Tiêu diêu dạo bước giữa thanh nhàn
 


Nha Trang, tháng 6. 2024
LÊ KIM THƯỢNG

 


art2all.net