nguyễn thị liên tâm

 

 

 

KIM TRỌNG BÊN HIÊN LĂM THÚY

Nguyễn Thị Liên Tâm
 

Mượt mà
ngọn cỏ bên thềm
La đà cơn mộng
thâu đêm Lam Kiều
Hải đường càng ngắm càng yêu
Hàng hiên Lăm Thúy nhuốm chiều vàng say

Hương đưa
thoang thoảng đâu đây
Kim thoa sao lại
mắc ngay cành đào?
Vấn vương tơ tưởng ra vào
T́nh trong như đă xuyến xao ta rồi!

Ông Tơ, bà Nguyệt
quyện đôi
Chỉ đào, lá thắm
bồi hồi chiều Xuân
Trong veo, một mảnh trăng ngần
Buông thuyền neo bến được chăng, hỡi Kiều? 

art2all.net