NGUYỄN AN BNH
 

 

SCH Đ IN :

CN MỘT CHT MƯA BAY

DẤU TRĂNG XƯA

Đ LẠT TNH TI NGƯỜI LỮ KHCH

ĐOM ĐM QU NH

HẠ ĐỎ LN TRỜI

HNH TRNH ĐẤT V NƯỚC

MY TRẮNG ĐẦU NON

TIẾNG ĐN Đ TRN ĐỈNH SƠN TR

THƠ TNH

THƠ VIẾT TRN NƯỚC MỸ

TNH THƠM MU GIẤY MỚI

 

SCH SẮP PHT HNH :

ĐM TRĂNG ĐỌC THƠ ĐƯỜNG

 

VIDEO:

THI CA ĐIỂM HẸN: NGUYỄN AN BNH THAO THỨC TNH THƠ NHẠC

( https://youtu.be/MokP1ngWVqk )

 

THƠ :

AI CN HT DẠO BN TRỜI  *

AN GIANG NGY VỀ  *  O HUYỀN SƯƠNG  *  O LỤA QUA SNG  *

O MƠ PHAI  *  O MỚI  *  ẨN HƯƠNG  *

***

 

B'LAO  *  BI CA DAO CHO MẸ  * BI HNH NHỮNG NĂM SU MƯƠI  * 

BI LUN VŨ CỦA GI  *  BI THNH CA MA ĐNG  *

 BI THƠ TNH VIẾT MUỘN  *  BI TNH CA CHIM CHƠ RAO  *

BI TỤNG CA CUỐI THNG MƯỜI  * 

BO XA  *  BAY GIỮA THẤT SƠN HUYỀN THOẠI  *

BAY THEO DẤU BỒ CNG ANH  *  BAY THEO MA CHIM VIỄN XỨ  * 

BN BỜ KINH VĨNH TẾ  *

BN DNG AN GIANG / CHIỀU AN GIANG  *

BN DNG BẰNG GIANG  *

BN DNG SNG BẢO ĐỊNH  *  BẾP LỬA  * BIỂN GỌI EM VỀ  *

BIỂN, TRĂNG V HAI NGƯỜI  *  BNH MINH TRN BI XP  * 

BNH THỦY MỘT KHC XUN  *   BỐN MA  *  BỖNG NHỚ VỀ QU NH  *

BUỔI SNG MỘT MNH  *  BUỔI SNG Ở CHỢ TN MỸ  *

BƯỚC CHN VẠN L  *

***

 

CM ƠN EM  *  CM ƠN NGƯỜI Đ LẠT  *  CM ƠN ĐỜI, HOA NỞ V EM  *

 CM ƠN NGƯỜI YU DẤU  *  CẢM NGHĨ KHI DỪNG Ở GA ĐNG HÀ *

CNH DIỀU V NHỮNG CƠN MƯA  *  CNH ĐIỆP VNG CHO MA HẠ CUỐI  *

CNH HẠC VNG THIN THƯ  *  CNH PHONG DU THNG TƯ  *

CẦN THƠ NGY VỀ  *  CẦN THƠ NHỮNG MA HOA  *

CU HỎI CỦA THỜI GIAN  *  CẦU VỒNG MƯA  *  CY BÀNG Ở TRẠI TÙ PHÚ HẢI  *

CHẢI TNH TRN SNG  *  CHẠM  *  CHẠM THU  CHẠM TUYẾT  * 

CHAO I TNH NHỎ SẦU HƠN BIỂN  CHO ĐẤT MŨI  *

CHN RƯỢU CHIỀU PHỐ NI  *  CHO THNG SU, SI GN  *  

CHIA TAY EM, CƠN MƯA PHN Đ LẠT  *

CHIA TAY THNG GING  *  CHÍC HÀI ĐÁNH ḾT  *  CHIẾC L  *  

CHIỀU AN GIANG/ BN DNG AN GIANG  *  

CHIỀU BIN GIỚI  *  CHIỀU BN CẦU BIN GIỚI  *

CHIỀU MƯA QUA SNG ĐỒNG NAI  *  CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MNH  * 

CHIỀU MỸ SƠN  *  CHIỀU NGHING CUỘC TNH PHAI  *

CHIỀU Ở LNG CHI HM NINH  *  CHIỀU SNG CN  *

CHIỀU TRN SNG CI KHẾ  *  CHIM TRN TƯỜNG TU VIỆN CŨ  *

 CHO CỤC TÌNH RONG CHƠI  *

CHỜ NHAU / MY TRẮNG Đ BAY  *  CHỢT GẶP LẠI EM NĂM MƯỜI TM  *

CHỢT NGHE CHUNG GI GỌI TNH  * 

CHM THƠ ĐM GING SINH HUYỀN DIỆU  *

CHM THƠ KHI CI C KHNG C GIỚI HẠN  *

CHM THƠ LỜI NGƯỜI MẸ UKRAINA  *  CHM THƠ VỀ THNG CHẠP  *

CHM THƠ VIẾT TRN ĐẤT MỸ  #1 *  CHM THƠ VIẾT TRN ĐẤT MỸ #2  *

CHM THƠ VIẾT TRN ĐẤT MỸ #3  *  CHM THƠ VIẾT TRN ĐẤT MỸ #4  *

CHM THƠ VIẾT TRN ĐẤT MỸ #5  *  CHM THƠ VIẾT TRN ĐẤT MỸ #6  *

CHM THƠ VIẾT TRN ĐẤT MỸ #7  *  CHM THƠ VIẾT TRN ĐẤT MỸ #8  *

CHM THƠ VIẾT TRN ĐẤT MỸ #9  *  CHM THƠ VIẾT TRN ĐẤT MỸ #10  *

CHM THƠ XUN 2022 CHM THƠ XUN 2024  *

( Về theo thng chạp / Giấc mơ đm Giao thừa / Lặng lẽ đm giao thừa / Đm nay chợ thấy ưu đm nở )

CHT LNG MẠN TRN CHIẾC CẦU ĐI BỘ CẦN THƠ *

CHT MƯA XƯA NO ẤM VAI NGƯỜI  *

CHUYẾN TU XUI VỀ MIỀN K ỨC  *  CHUYỆN CỦA MƯỜI NĂM  *

CHUYỆN NGY XƯA  *

 C ĐI QUA ĐỜI NHAU  *  C KỊP THEO VỀ MỘT THNG GING  * 

   C MỘT MA HOA CẢI  *  C MỘT MA TRĂNG VỠ TRN SNG  *

 C MỘT NGY BNH YN  *

C MỘT THỜI MẮT BIẾC  *  C MỘT THỜI YU NHAU  *

C MA HOA ĐO GIẤU TRONG MẮT EM  *

CỎ HOA CNG NGƯỜI  *  CON CHIM LẠ HT GIỮA BNH MINH CHU THỔ  *

CON ĐƯỜNG MƯA  *  CON MẮT PH YN  *

CN Đ TC LAU TRẮNG BAY QUA TRẦN GIAN  *

CN LẠI BNG MY TAN  *  CN MỘT CHT MƯA BAY  * 

CN SỢI TC NO BAY  *  CN THƯƠNG MU O LỤA *

CN THƯƠNG MU L TƯƠNG TƯ  *  CN THƯƠNG MU NẮNG LỤA  *

C BẠN NHỎ TRONG KHU VƯỜN CỔ TCH  * 

CƠN MƯA BAN CHIỀU  *  CƠN MƯA B́T CHỢT  * 

CŨNG CHỈ L THNG CHN / THNG CHN MA THU CON GI  *

CUỘC CHIA LY THNG CHN  *  CUỐI MA PHƯỢNG TM  *

CUỐI NĂM, NHỚ CU THƠ CỔ  *  CUỐI NĂM NHỚ THỜI YU EM  *

CUỐI NĂM Ở BỆNH VIỆN Y DƯỢC  *  CUỐI NĂM TRN DNG SNG ẤU THƠ  *

CUỐI NĂM TRN THỦY ĐIỆN HA BNH  *  CUỐI NĂM VỀ QUA DNG SNG CŨ  *

CỬA TỬ SINH  *

***

 

DẠ KHC BN HỒ  *

D'RAN, CHÚT TÌNH GỞI LẠI  *  DẤU CHN QUA CẦU HIỀN LƯƠNG  *  DẤU CHIM BAY  *

DNG SNG NG BẢY  *  DỰ CẢM RỜI THNG 12  *  DƯỚI TN RỪNG CT TIN  *

***

 

Đ LẠT THNH PHỐ MƯA BAY  * 

Đ LẠT NHỮNG NGY MƯA CUỐI /  CHIM NHỎ / D QUỲ THƯƠNG NHỚ  *

 ĐNH MẤT VẦNG TRĂNG *

ĐEM MA XUN XUỐNG NI / NHỚ O LỤA VNG  *

ĐEM TNH VỀ THẮP THNG TƯ  * ĐO CẢ  *  ĐM BẠC LIU NGHE ĐỜN CA TI TỬ  *

ĐM BẢN ĐN  *  ĐM CHIA TAY H NỘI  *  ĐM DƯƠNG ĐNG  *

ĐM, ĐI DƯỚI CƠN MƯA PHN Đ LẠT   *   ĐM GIÃ TỪ ĐÀ LẠT  *

ĐM MƯA QUA CẦU CHỮ Y  *  ĐM Ở RỪNG CT TIN  *  ĐM PHỐ CỔ  * 

ĐM QUA HẦM ĐO CẢ  *  ĐM TRĂNG ĐỌC THƠ ĐƯỜNG  * 

ĐM TRC GIANG  *  ĐM TRỪ TỊCH  *

ĐM ÚNG RƯỢU Ở CỦ CHI  *  ĐM UỐNG RƯỢU Ở GIANG THNH  *

ĐM VĨNH THUẬN CN THƯƠNG CU VỌNG CỔ  * 

ĐI QUA CI NGƯỜI  *  ĐI QUA MA BO DỊCH  *   ĐI QUA MA HẠ CŨ  * 

ĐI QUA MA NƯỚC NỔI  * 

ĐI QUA NHỮNG NGY BO DNG  *  ĐI QUA NHỮNG NGY GIN CCH  *  

ĐI THUYỀN TRN BA BỂ  *  ĐI TM MA HOA MNG RỒNG  *

ĐI TM MA CHIM SO NỞ  *  ĐI TM MA ĐNG H NỘI  *  ĐI TM NỤ TẦM XUN  * 

ĐA QUỲ VNG  *  ĐI MẮT PLEIKU  *

ĐỜI BIỂN CẠN  *  ĐƯA EM QUA CẦU THỊ NẠI  *  ĐƯA EM VỀ CỔ M  * 

ĐỪNG GIẬN NỮA SNG ƠI  *  ĐỨNG TRƯỚC BIỂN  *

ĐƯỜNG VỀ QU / CUỘC THO CHẠY TỪ MIỀN ĐẤT HỨA  *

ĐƯỜNG VỀ TIẾN THOI LƯỠNG NAN  *

***

 

EM C VỀ TRONG MA PHƯỢNG ĐỎ  *

EM ĐỂ TANG GIM BIỂN CỦA TI  *  EM HỎI GIM TI  *

EM MUN ĐỜI THNH THỂ  *

EM V MA XUN  *  EM V NẮNG SI GN  *  EM VỀ TRƯỜNG CŨ SNG NAY  *

***

 

GẶP LẠI BẠN THƠ CŨ Ở PHAN RANG  *  GHÉ ĐÁ BA CH̀NG Ở ĐỊNH QUÁN  *

GH LẠI YN MINH  *  GIAO THỪA  *

GIẶT O BN SNG / HOA ĐĂNG TRN SNG HOI  *  GIẤC MƠ GIỮA MA HẠ TRẮNG  *  GIẤC MƠ MA ĐNG  *  GING HAI EM V ANH  *  GING NON  *

GIỌT NƯỚC MẮT KHNG MU  *  GIỮ LẠI ĐỜI NHAU  *

GIỮA ĐỜI BIỂN DU  *

GIỮA SI GN ĐM NGHE TIẾNG M G  *  G CỬA MA THU HANOI  *

GỌI TN MÙA HẠ CŨ  *  GỞI LẠI NƠI NY  *  GỞI NGƯỜI MỘT CHT MƯA THƠM  *

***

 

HẠ ĐỎ  *  HNH TRNH NHỮNG CUỘC CHIA XA  *  HẠT BỤI NGHN TRNG  *

HẠT CỎ  *  HẠT MƯA LONG LANH  *  HẠT NẮNG MA XƯA  * 

HY THỦY TNG TI CNG CON TU  *  HẸN EM QUA CẦU CẦM THI  *

HNH NHƯ XUN LẠI VỀ  *  HOA ĐĂNG TRN SNG HOI  *

HOA HỒNG THNG MƯỜI MỘT  *

HOA LỘC VỪNG  *  HOA SỨ PHU VĂN LU  *  HOA THUỘC BI  *

HOA VNG MA GING SINH CŨ  *

HOA VNG THUỞ ẤY  *  HOA VNG V CON CHIM SO  *

HOI NIỆM SNG QU  *  HONG SA HNH  *  HỒ NHƯ  *  H̀N ĐÁ  * 

HỒN PHƯỢNG  *  HỒN QU  *  

HUYỀN THOẠI BN DNG S R POK  *    HUỸN ṂNG  *

HƯ ẢO NGƯỜI  *  HƯƠNG CỎ  *  HƯƠNG Đ̀NG  *  HƯƠNG HONG LAN  *

HƯƠNG QUỲNH  *  HƯƠNG QUỲNH #2  *  HƯƠNG TNH XƯA  * 

***

 

KHCH LẠ  *  KHI ĐN SẺ NHỎ KHNG VỀ  *  KHI KHNG CN AI QUA SNG  *

KHI MA BỎ ĐI XA  *  KHI MA XUN BỎ LẠI  *

KHI NGƯỜI LÍNH KHNG V̀ KHI QUA Đ̀I CHARLIE  *  KHI THIN NGA VỖ CNH  * 

KHI TNH KHNG CN TRẺ  *  KHI VỀ  *  KHI VƯỢT ĐO MẺ PIA  *

KHC BIẾN TẤU ĐM MƯA SI GN  *

KHC CA DAO CHO NGƯỜI  *  KHC CUỐI ĐNG  *

KHC ĐỒNG DAO MỘT NGY MƯA ĐỔ  *

KHC GIAO HƯỞNG THNG TƯ  *  KHC HT SNG TIỀN  * 

KHC HT TRN DNG HM LUNG  *  KHC RONG CA MA NƯỚC NỔI  *

KHC THNG SU  *   KHC THNG BẢY  *  KHC TNH CA TAM ĐẢO  *

KHC TNH RỜI THNG NĂM  *  KHC TNH SẦU BOLERO

KHC TNH SẦU TRONG MƯA  *  KHÚC TÌNH XƯA  *

KHC TƯƠNG PHNG CỦA NGƯỜI MẤT TR  *  K ỨC MỘT DNG SNG  *

***

 

LẠC TNH  *  LẠI NHỚ MỘT MA HOA  *  LẠI NHỚ VỀ Đ LẠT  * 

LẠI NHỚ VỀ PHỐ NI  *  LẠI QUA BẮC VM CỐNG  *   LẠI VỀ BẢY NI  *

LANG BIANG NGÀY TRỞ LẠI  *

LNG ĐNG HEO MAY  *  LNG ĐNG TNH YU Đ LẠT

LN ĐỒNG VĂN  *  LN HONG SU PH  *  LN NÚI PHỤNG HOÀNG  *

LN TY BẮC  *  LNG ANH BO NHỎ  *  LỜI HẸN CHN MY *

LỜI HẸN CỎ MAY  *  LỜI TNH TRN THP CHUNG  *  LỤC BT XUN  * 

LƯU BT THỜI O TRẮNG  * 

LY C PH BAN M  *  LY C PH MO VẠC  *

 

***

MU CỦA GI  *  MU MẮT BIẾC  *  MU MƯA HUẾ  * 

MẮC NỢ PH SA  *  MY ĐẦU ĐNG  *  MY THNG GING CN XANH NHƯ O EM  *

MY TRẮNG Đ BAY  *  MY TRẮNG NGŨ HNH SƠN

MY TRỜI TRẮNG QU MẸ ƠI  *

MẸ LẠI VỀ DƯỚI MI NH XƯA  *

MẸ VẪN NGỒI BN BỜ BIỂN ĐNG  MIN MAN CHIỀU SNG HẬU  *

MIỀN TY THƯƠNG NHỚ  *  MIỀN XA THẲM  *

MNH VỀ THĂM BẠC LIU NGHE EM  *  MỘT KHC MƯA  *

MỘT NGY Ở ĐIỀN TRANG LỘC XUN  *  MỘT NGY RỒI THI  *  ṂT SỚM MAI  *

MỘT THONG THỀM XƯA  MỘT THỜI HOA NẮNG  *

MỘ KHC  *  MỘT NGY Ở VẠN GI  *

MỘT THUỞ NGƯỜI VỀ  *  MƠ THẤY NẮNG HỒNG ĐẬU XUỐNG BỜ VAI  *

MA HOA ANH ĐO CỦA MAKO  *

MA CỔ NGUYỆT  *  MA D QUỲ NGY ẤY  *  MA Đ ĐI QUA  *

MA ĐIN ĐIỂN TRN SNG  *

MÙA GIÁ TỴ TR̉ BNG  *  MA GING SINH BUỒN  *  MA H TI ĐI ĐU  *

MA H XA LẮC  *  MA HOA GẠO BN SNG  *

MA SEN THP MƯỜI  *  MA SIM TRN ĐẢO  *

MA THU, NGỒI BN CHN CẦU CŨ  *  MA THU THẮP NẮNG  *

MA THU XUỐNG PHỐ  *

MA TRĂNG ẤU THƠ  * 

MA TRĂNG ẤU THƠ #2 / VỀ ĐU KHI SNG HONG HN  *

MA TRĂNG THIẾU PHỤ  * 

MÙA VE  *  MA XUN HOA TRẮNG  *

 MA XUN L KH  *  MA XUN MY NGN  *  MA XUN THẦM LẶNG  *

MA XUN TRN ĐẤT CHN RỒNG  *

MA XUN TRN SNG TIỀN / TRN QU HƯƠNG TIỀN GIANG  * 

MA XUN VỀ PHƯƠNG NAM  *  MA XUN VỀ PHƯƠNG NAM II  *

 MA XUN VỀ TRƯỜNG CŨ  * 

MƯA BN NÀY NHỚ NẮNG BN KIA  *  MƯA BNG SAO  *  

MƯA CẦN THƠ, NHỮNG CON PHỐ CŨ  * 

MƯA CỦA RING TI Đ LẠT  *  MƯA NÚI  *

MƯA TRN ĐO MĂNG ĐEN  *  MƯA TRN ĐỈNH THIN CẤM SƠN  *

MƯA VỀ TRN PH TAM GIANG  *   MƯỜI NĂM BNG NGỰA QUA THỀM CŨ  *

***

 

NĂM NĂM TRỜI, THONG CHỐC  *  NẮNG ẤM QU NH  * 

NẮNG BN KIA MA ĐNG  *  NẮNG BN SNG *

NẮNG KHUYA  *  NẮNG TAM KỲ  * 

NẮNG THNG NĂM / TỰ KHC THNG NĂM  *

NẾU MAI KHNG C LOI NGƯỜI  * 

NGN NĂM MY TRẮNG

 NGÀY CỦA MẸ  *  NGY CUỐI NĂM  *

NGY ĐI THƯƠNG SỢI KHI BN NH  *  NGY EM ĐẾN  *  NGY MỒ CI  *

NGY SAU EM L PHƯỢNG  *

NGY XA NHAU  *  NGY XƯA TN HN SĨ ẤY  *  NGẪU HỨNG BN HỒ  *

NGỌN GI ĐI QUA NỖI BUỒN  *   NGI NH NHỎ CỦA TI  *

NGỒI ĐỢI CƠN MƯA  *   NGỒI LẠI BN CẦU  *

NGỠ VỪA CHẠM THU  *  NGỦ DƯỚI ĐỒI HOA  *  NGỤ NGN CỦA L  *

NGƯỜI ĐN B BN KIA DỐC ĐỢI  *  NGƯỜI ĐN B TRONG CƠN M CHIỀU  *

NGƯỜI ĐI QUA ĐỒI SƯƠNG  *  NGƯỜI ĐI TM HNH CỦA BNG  *

NGƯỜI ĐI VỀ PHA BIỂN  *

NGƯỜI GIEO HẠT MA XUN  *  NGƯỜI NẰM LẠI PHA CHN TRỜI  *

NGƯỜI NHẶT CHIỀU TRN SNG  *  NHNH SNG NGẬM NGI  *

NHẬT K TỪ THNH PHỐ CHẾT  *  NHỚ MA C RA SNG  *

NHỚ MƯA ĐM TRONG RỪNG CT TIN  *

NHỚ O LỤA VNG  *  NHỚ CƠN MƯA PHN Đ LẠT  *

NHỚ CUỘC TNH KHNG BIN GIỚI  *

NHỚ MA MAI ANH ĐO  *  NHỚ NGY TIỄN CON RA PHI TRƯỜNG  *

NHƯ CÁI NẮNG SÀI GÒN  *  NHƯ CNH HỒNG Đ PHAI  *

NHƯ CHIẾC L NGY MƯA  *

NHƯ HOA CẨM T CẦU  NHƯ LOI CHIM DI TR  *  NHƯ MU PHẤN BẢNG RƠI  *

NHƯ MỘT NGỌN TNH XANH  *

NHƯ NỖI BUỒN RỤNG XUỐNG THIN THU  *

NHỮNG CNH CHIM KỜ TIA

NHỮNG CƠN MƯA THNG MƯỜI  *  NHỮNG HNG ME SI GN  *

NHỮNG MA HOA BỎ LẠI  *  NHỮNG MA HOA ĐNG BẮC  *

NHỮNG MA HOA OẢI HƯƠNG / KHC TNH CA TAM ĐẢO   *

NHỮNG MA H Đ XA  *  NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐNG BẮC  *

NHỮNG NGY BIỂN CHẾT  *  NHỮNG NGY Ở KHNH HỘI *

NHỮNG NGY SỐNG CHẬM  *

NHỮNG SỢI KHI TRẦN GIAN  * 

NHỮNG VNG TANG MY TRẮNG / MỘT NGY CUỐI THNG CHN  *

NINH THUẬN MỘT KHC TNH CA / VỀ LẠI SNG DINH  *

NÓI VỚI ĐÀN CỪU Ở PHAN RANG  *  NI VỚI MA HOA ĐẬU BIẾC  *

 NỖI NHỚ THỜI GIAN  *

NƠI BNH YN ĐỂ TRI TIM QUAY VỀ  *  NƠI SNG CHẢY QUA THNH PHỐ  *

NỤ HN ĐẦU  *   NỤ XUN HỒNG THUỞ ẤY  NI ĐỒI PHƯƠNG ĐNG  *

NI NHẠN AI VỀ  *

***

 

CỬA  *

Ở H TIN NHỚ NGƯỜI  *  Ở HUẾ  *  Ở LÀNG ǴM BÀU TRÚC  * 

Ở MỘT CI ĐỜI RING  *  Ở PHAN R CỬA  *

Ở PHI TRƯỜNG CAM RANH  *  Ở VƯỜN TƯỢNG PHẠM VĂN HẠNG  *

***

 

PHẢI EM L MIMOSA  PHẢI EM MA THU XƯA  * 

PHAN RANG ƠI / VĨNH HY TNH YU V NỖI NHỚ  *

PHIẾN TNH SẦU CUỐI ĐNG  * 

PHỐ MƯA  *  PHỐ NGƯỜI  *  PHỐ NI HOA ĐO  *  PHỐ NI NGY CUỐI ĐNG  * 

PHỤC SINH  *  PLEIKU THUỞ ẤY  *

***

 

QUA BẮC VM CỐNG MA NƯỚC NỔI  *

QUA CHUYẾN PH CUỐI TRN SNG HẬU  *  QUA PHỐ  * 

QUA SNG HN  *  QUA SNG HẬU MA NƯỚC NỔI  *

QUA SƠN TY  *  QUA THNH CỔ NH MẠC  *  QUN MƯA  *

QU NGƯỜI  * 

***

 

RONG RU PHẬN NGƯỜI  *  RỒI CŨNG QUA SNG  *

RU KHC SNG THƯƠNG  *

***

 

SI GN C PH  *  SI GN C MỘT MA HOA  *

 SI GN ĐM TRỞ GI  *  SI GN ĐM TRỞ GI (NHẠC)  *

SI GN, MỘT KHC XUN  *

SI GN MỘT THỜI ĐỂ NHỚ  *  SI GN... NHỮNG NGY GIỚI NGHIM  *

SI GN, THU - MỘT KHC MƯA  *  SI GN TRONG TRI TIM NHAU  *

SAO LNG CN VẲNG TIẾNG CHUNG MƠ  * 

SAO TNH NGN MI TRONG TRO CHƯA TN  *  SAU MA CHINH CHIẾN  * 

SẮC NHỚ MA XUN  *

SN GA TĨN NGƯỜI  *  SNG  *  SNG DI  *  SƠN TR MA HOA NỞ  *

STOP-COFFEE-GO  *  SƯƠNG HỒ  * 

SƯƠNG TÍM BN H̀  * 

***

 

TA CN ĐỢI NHAU KHNG  *  TA CN NỢ NHAU  *  T DN  *

 TẠ LỖI CNG Đ LẠT  * 

TẠ TNH CUỐI MA THU  *  TAM GIANG NGY VỀ  *

TẢN MẠN CHIỀU PH YN / THAO THỨC SNG BA / ĐM RỜI TUY HA  *

TẢN MẠN MƯA / ĐI TRONG MƯA SI GN / BNH MINH MƯA / CHIỀU PHƯƠNG NAM *

TAY VỪA CHẠM MỘT MIỀN XUN  *

THẢ RNG  *  THÁNG BA CN ĐẢO  *

THNG BA GỞI LẠI  *  THNG BA KHNG Ở LẠI  *  THNG BẢY MA NGU  * 

THNG CHẠP RỒI CHIM SO ƠI  *  THNG CHN  * THNG CHN, THUỞ XA NGƯỜI  * 

THNG MƯỜI HOA CC  *

THNG MƯỜI HAI NHỮNG CƠN MƯA MUỘN  *

THNG MƯỜI MỘT. NHỮNG CƠN P THẤP  * 

THNG NĂM ĐỎ NHỮNG MA PHƯỢNG CŨ  *  THNG SU, BẤT CHỢT MƯA  *

THNG TM VỀ TRƯỜNG CŨ  *  THANH M ĐM  *

THEO ANH VỀ CHỢ NỔI NGHE EM  *  THEO SÓNG Đ̀NG NAI  *

 THM ṂT NGÀY THÁNG NĂM  *

THIN ĐNG TUỔI THƠ ƠI!  *  THONG DONG NỖI BUỒN  *

THƠ Đ̀ DƯỚI ẢNH  *  THƠ MA PHẬT ĐẢN  * 

THƠ TNH CUỐI THNG GING  *  THƠ TNH NGƯỜI LNH BIỂN  *

THƠ TÌNH TRN CÁNH PHƯỢNG  *  THƠ VIẾT CHO MỘT NGƯỜI  *

THỜI GIAN  *

THUỞ Đ LẠT DỊU DNG MU PHƯỢNG TM  *

THUỞ EM L C GIO  *  THUỞ XA TRƯỜNG  *

THUYỀN ĐI TRN SNG TIỀN  * THƯƠNG NHỚ TRẦU CAU  *

TÍNG CHIM GÙ TRN THÁP CHUNG  *  TIẾNG CHIM TRONG THNH NỘI *

TIẾNG CƯỜI C GI TRN SNG HẬU  *

TIẾNG DẾ TRONG SN TRƯỜNG  * 

 TIẾNG ĐN KM TRN SNG  *

TIẾNG HT XUN TH  *

TIẾNG NGUYỆT CẦM TRN SNG  *  TIẾNG SẺ NU TRONG NGI TRƯỜNG K ỨC  *

TÍNG VE Ở NGI CHÙA C̉  *  TM LẠI THNG TƯ XANH  *

TM NHAU MA HOA CẢI  *  TM NHAU MA TRĂNG CŨ  *  TNH CA YANG BAY  * 

TNH CHIA TRĂM NGẢ NHƯ SNG  *  TNH CỜ  *  TNH L NHỮNG CƠN MƯA  *

TNH NHỎ  *  TNH NHƯ SƯƠNG KHI BAY  *  TNH THƠM MU GIẤY MỚI  *

TNH YU GIỮA ĐI BỜ ĐẠI DƯƠNG  *

TC MY  *  TC NHỚ  *  TI L MỘT KẺ KHC  *  TRANG THƠ TNH MA THU  *

TRĂNG CUỐI MA / LẠC TNH  *  TRĂNG MƯỜI SU  *  TRĂNG TRN ĐỒI CỎ HỒNG  *

TRN CỘT MỐC NG BA ĐNG DƯƠNG  *  TRN NGỌN TNH MONG MANH  *

TRN QU HƯƠNG TIỀN GIANG / MA XUN TRN SNG TIỀN  *

TRONG VƯỜN TƯỢNG PHẠM VĂN HẠNG  *

TRONG NỖI NHỚ GING HAI  *

TRI TRONG MƯA SI GN  *   TRUYỀN THUYẾT TNH YU  * 

TRƯỜNG CŨ  *  TỰ KHC THNG MƯỜI  *  TỰ TNH MA THU  *

TƯƠNG TƯ THNG GING  * 

***

 

Ừ CŨNG LẠ  *  UỐNG RƯỢU Ở PHONG ĐIỀN CNG BẠN CŨ  *

***

 

V THNG MẤY ...  *

  VỀ BN GỐI MẸ  *  VỀ ĐẤT MŨI  *  V̀ ĐU NHỮNG MÙA HẠ XƯA  * 

VỀ KINH BẮC UỐNG RƯỢU NHỚ HONG CẦM  *  VỀ LẠI BẢY NI  *

VỀ LẠI BN HỒ TUYỀN LM  *  VỀ LẠI MI TRƯỜNG XƯA  * 

VỀ LẠI SNG QU  *  VỀ LẠI SNG QU #2  VỀ QUA SNG HẬU  *

VỀ NGANG PH TAM GIANG  *  VỀ NGHE CỎ HT

V̀ PHƯƠNG NAM TÌM ṂT CÁNH CÒ  *

V̀ THĂM BỈN TR̀N Đ̀  *  VỀ THỚI LONG NGHE TIẾNG CHIM VƯỜN CŨ  * 

VỀ TR VINH  *   VỀ TRONG SƯƠNG SỚM MAI CHU  * 

VẾT THƯƠNG NGƯỜI SAO NỠ ĐỂ TI MANG  *

 VIẾT BN BỜ SUỐI VNG  *  VIẾT CHO CON NGY CUỐI NĂM  * 

VIẾT CHO CƠN MƯA PHN  *  VIẾT DƯỚI TRĂNG Đ LẠT  * VÍT Ở CỬA TR̀N Đ̀  *

VIẾT TRN ĐỒI PHƯỢNG TM  *  VIẾT TRONG MỘT NGY V ĐỊNH  *

VỚI Đ LẠT TI VẪN HOI LỮ KHCH  * 

VỚI EM MỘT NGY NO  *  VU VƠ NGY XUN  * 

VŨ ĐỊU CHĂM DƯỚI ÁNH TRĂNG  *  VUNG CỎ HẸN  *  VƯỜN KHUYA  *

***

 

XIN EM NN LẠI CNG ANH  *  XIN ĐƯỢC L CHIẾC L HỒN NHIN  *

XIN GỞI LẠI NGƯỜI  *  XIN LM HẠT BỤI TỪ TM  * XIN LM HẠT MƯA XUN  *

 XUN ĐI VỀ PHA NI  *   XUN QUA THNH PHỐ CŨ  * 

XUN TRN MỘT DNG KNH  *  XUỐNG PHỐ  *  XUỐNG PHỐ MA XUN  *

***

 

YU NGƯỜI NGÓNG NÚI

 

 

VĂN

CẢM NHẬN TẬP THƠ "CI NGƯỜI" CỦA DIỆP VY

CẢM NHẬN TC PHẨM "KHC HT YU THƯƠNG" CỦA TIỂU NGUYỆT

CẢM NHẬN TẬP THƠ "NGỒI HT VU VƠ" CỦA VŨ THỤY NGUYN

CẢM NHẬN TRUYỆN NGẮN "CHIM BAY VỀ ĐU" CỦA MANG VIN LONG

DẪU BIẾT TRĂM NĂM L HỮU HẠN ( Tưởng nhớ nh văn Trần Hoi Thư )

DUYN KHỞI TỪ TẬP "SỐNG CHN NHƯ" CỦA THCH VIN THANH

ĐỌC D LUCIA CỦA MANG VIN LONG

HNH ẢNH NGƯỜI LNH TRẬN MIỀN NAM TRONG THƠ CI TRỌNG TY ...

NT TƯNG TỬNG TRONG THƠ LUN HA QUA TC PHẨM TM CHN DUNG

NH VĂN V HỒNG, TC GIẢ CỦA "HOI CỐ NHN"

 NGUYN MINH, "NHỨT CHẶT TRE, NH VE GI" THIỆT HNG TA?

NGUYỄN TRUNG NGUYN, TNH QU QUA MEN RƯỢU SAY CỦA NGƯỜI ĐỒNG BẰNG

PHẠM CAO HONG, MY VIỄN XỨ MI HOI VỌNG VỀ CỐ HƯƠNG

PHẠM VĂN NHN, CNH CHIM LƯU LẠC BAY QUA DNG SNG ĐỊNH MỆNH

TRẦN HOI THƯ, NH VĂN MỘT ĐỜI THAO THỨC VỚI VĂN CHƯƠNG

 

BẾN SNG QU

CHN NGỌC TRƯƠNG CHI

CHIẾC O THIN NGA

CHUYỆN TNH TRN PH TAM GIANG

NGUỒN CỘI

QUỲNH HƯƠNG

SNG BA MA LŨ

TẠM BIỆT MIMOSA

TẤM THẺ BI

TIẾNG ĐN Đ TRN ĐỈNH SƠN TR

TNH YU MU HOA ANH ĐO

XM NGỤ CƯ

 

 

THƠ PHỔ NHẠC:

 

O LỤA QUA SNG ( Bạch Ngọc Long)

O MƠ PHAI ( Mộc Thing)

BI CHO NHỎ ( Mộc Thing)

BI THNH CA MA ĐNG  ( Mộc Thing )

CM ƠN EM ( Vũ Thư Nguyn)

CNH HẠC VNG THIN THƯ (Phạm Ph Ho)

CU HỎI CỦA THỜI GIAN ( Nguyn Đnh Phương Liu)

CHIỀU Ở U MINH THƯỢNG ( Vũ Thế Dũng)

CHO NHAU ( Vũ Thư Nguyn)

CHO SNG BẠC ĐẦU NHỚ THƯƠNG NHAU  ( Mộc Thing )

CHỢT GẶP LẠI EM NĂM 18  ( Vũ Thế Dũng / Quỳnh Dao)

CHT MƯA XƯA NO ẤM VAI NGƯỜI  ( Nhạc Nguyễn Trung Nguyn/ cs Tấn Hưng )

CHUYỆN NGY XƯA ( Mộc Thing)

CN MỘT CHT MƯA BAY ( Mộc Thing)

CN MỘT CHT MƯA BAY ( Hoi Yến)

CƠN MƯA BAN CHIỀU  ( Bạch Ngọc Long / Ngọc Quy )

CŨNG ĐNH LẠC MẤT NHAU ( Huỳnh Huy Đạt)

CUỘC CHIA LY THNG CHN ( Mộc Thing)

CUỐI MA PHƯỢNG TM ( Mộc Thing)

DẤU CHIM BAY  ( Nh Thanh )

DNG SNG NG BẢY ( Mộc Thing)

ĐA QUỲ VNG / EM NHƯ ĐA QUỲ VNG ( Mộc Thing )

ĐM BẠC LIU NGHE ĐỜN CA TI TỬ (Mộc Thing)

ĐM BẠC LIU NGHE ĐỜN CA TI TỬ (Nguyễn văn Thuấn / Thu H)

ĐM BẠC LIU NGHE ĐỜN CA TI TỬ (Nguyễn Ph Yn / Hạnh Nguyn)

ĐM BẠC LIU NGHE ĐỜN CA TI TỬ (Nguyễn Ph Yn / H Vn)

ĐM GIAO THỪA CHỜ LAN NỞ  ( Mộc Thing )

ĐM RỜI TUY HA  ( Mộc Thing )

ĐA SEN HỒNG NGY XUN ( Vũ Thế Dũng)

ĐI BỜ ( Hoi Yn)

GIẤC MƠ GIỮA MA HẠ TRẮNG ( Huy Đạt)

GIẤC MƠ MA ĐNG ( Hoi Yn)

GIẤC MƠ MA ĐNG ( Vũ Thư Nguyn)

GIỮ LẠI ĐỜI NHAU ( Vĩnh Điện)

HẠ ĐỎ MỘT THỜI ĐỂ NHỚ ( Hoi Yn)

HẠT NẮNG MA XƯA ( Mộc Thing)

HOA VNG THUỞ ẤY ( Bạch Ngọc Long)

HOA VNG THUỞ ẤY ( Bạch Ngọc Long / Minh Đạt )

HƯƠNG HONG LAN  ( Hoi Yn / Khnh Duy)

HƯƠNG TNH XƯA ( Mộc Thing)

HƯƠNG TNH XƯA ( Phan Hữu L)

KHI KHNG CN AI QUA SNG  ( Mộc Thing )

LẠC TNH ( Bạch Ngọc Long)

LẠI NHỚ VỀ Đ LẠT  ( Vũ thế Dũng / Thu Hương )

LNG ANH BO NHỎ (Mộc Thing)

MẢNH VỠ  ( Mộc Thing )

MU MẮT BIẾC ( Huy Thọ)

MU MƯA HUẾ ( Trần Hong)

MY TRẮNG TRONG GIẤC MƠ TI ( Mộc Thing)

MY TRỜI TRẮNG QU MẸ ƠI  ( Nhạc Mộc Thing )

MỘT THỜI HOA NẮNG  ( Mộc Thing )

MỘT THỜI YU EM ( Mộc Thing)

MỘT THUỞ NGƯỜI VỀ ( Hải Anh)

MỘT THUỞ NGƯỜI VỀ ( Tn Thất t)

MA H XA LẮC ( Mộc Thing)

MA HOA GẠO BN SNG  ( Mộc Thing )

MA THU XUỐNG PHỐ ( Mộc Thing)

 MƯA BỤI BAO GIỜ MỚI QUN NHAU ( Mộc Thing )

MƯA NGUYỆT CẦM ( Trần Quốc Dũng)

MƯA, TRĂNG V PHIẾN TNH SẦU (Vũ Thư Nguyn)

MƯA VỀ TRN PH TAM GIANG  ( Nh Thanh )

MƯỜI NĂM BNG NGỰA QUA THỀM CŨ ( Mộc Thing)

NGẪU HỨNG BN HỒ  ( Mộc Thing )

NGƯỜI ĐN B BN KIA DỐC ĐỢI  ( Mộc Thing )

NHNH SNG NGẬM NGI  ( Mộc Thing )

NHỚ O LỤA VNG  ( Hoi Yn)

NHỚ NGƯỜI TC MY ( Mộc Thing )

NHỮNG HNG ME SI GN ( Vũ Thế Dũng)

QUA SNG HN  ( Mộc Thing )

RỒI AI CŨNG SẼ GI  ( Mộc Thing )

SI GN MỘT THỜI ĐỂ NHỚ ( Mộc Thing)

SI GN, THU - MỘT KHC MƯA  ( Mộc Thing )

SNG ( Tuyền Linh / Mạnh Hng )

SỢI TNH VẮT VAI ( Đăng Huy)

SƠN TR MA HOA NỞ  (Mộc Thing )

THNG GING SI GN MỘT GC NHỚ ( Mộc Thing / Phan Hiếu )

THNG NĂM HOA TM LẠI VỀ  ( Quỳnh Dao)

TIẾNG ĐN KM TRN SNG ( Nhạc Phan B Kiệt / Cs Bch Vỹ )

TNH CA TRN ĐẤT CHN RỒNG  ( Huy Đạt)

TNH THƠM MU GIẤY MỚI  ( Mộc Thing )

TRANG THƠ TNH MA THU  ( Bạch Ngọc Long)

TỰ TNH CUỐI MA THU ( Phạm Minh Thuận)

TIẾNG HT XUN TH ( Vũ Thư Nguyn)

TRĂNG CUỐI MA ( Huy Thọ)

TRĂNG MƯỜI SU  ( Nhật Vũ / Thu Hương (Đức) )

TRĂNG NGN NĂM ( Mộc Thing)

VẦNG TRĂNG KHUYẾT ( Mộc Thing)

VỀ ĐẤT MŨI ( Mộc Thing)

VỀ ĐU SNG ƠI ( Vũ Thế Dũng)

VỀ ĐU SNG ƠI ( Quang Hiển)

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA ( Trần Hong)

VỀ PHƯƠNG NAM TM MỘT CNH C ( Huy Thọ )

VỚI Đ LẠT TI VẪN HOI LỮ KHCH  ( Mộc Thing )

VƯỜN CŨ ( Mộc Thing)

XUỐNG PHỐ  ( Huy Đạt / Trần Ngọc Ha )

 

 

 

art2all.net