Nguyễn Hàn ChungBIẾT ĐÂU SẼ CÓ NGÀY BẠN

QUÊN TÊN VỢ
 


Một ngày quên mất tên nàng
không lẽ hỏi sợ bàng hoàng nỗi đau
mấy mươi năm sống cùng nhau
niềm ân ái, đỉnh các, lâu đă từng

Bây chừ lại giống người dưng
thôi th́ ta gọi vợ cưng, cũng t́nh
cái chang tóc vẫn c̣n xanh
mà hai thứ tóc tan thành nắng to

Tự dưng nhớ thuở học tṛ
gọi nhau ni nớ nhỏ to bao lần
chừ bên gối với cố nhân
gọi vợ cưng có chi cần gọi tên

Cũng là bù đắp lênh đênh!
làm sao có thể bắt đền thời gian

~~oOo~~