Nguyễn Hoàn Nguyên


 

 

Mưa NgượcTranh Malinga Kumarasinghe

thiên nga trắng
thiên nga đen
là mây
mang giọt nước
rền cơn mưa
bàn tay ngửa
hứng giọt thừa
tay úp
vỗ mảnh đời
vừa trầm không


trăm ngàn hạt ngọc
buông rong
tung tóe
tay buốt
phai hồng sắc hư
nhát gươm sắc lạnh
tháng tư
trái tim gội rửa
tàn dư hôm nào


mờ trời
ẩn dấu v́ sao
vẫn nghe
hạt nước
th́ thào đêm thâu
thấm xuống ḷng đất
thật sâu
và kiên nhẫn đợi
nhiệm mầu cơ ngơi


một hôm
mưa ngược về trời
em cùng đất
lại trao lời
huyền ân

Nguyễn Hoàn Nguyên
Tháng Năm - 2024

 

~~oOo~~

 


art2all.net