Nguyễn Vũ Sinh

 

 

BI THƠ TNH CHO HUẾ


C phải bởi dịu dng ring nt Huế
Hay o em quyện lẫn mi tc thề
Anh ngỡ trời cố đ sao lạ thế
Bởi v em đội nn l nghing che?


Cầu Trng Tiền xin em đừng qua nh!
Để anh nhn dng nước chảy lơ thơ
Em qua đ d bước chn rất khẽ
Anh ngỡ đu sng lặng lẽ ru bờ?


C phải bởi dịu dng ring nt Huế
Trng em cười sao nghe dậy lời thơ
Anh nhn xuống dng Hương Giang lặng lẽ
Ngỡ bng em soi đy nước bao giờ?


Em cười chi nhn sao trng rất Huế
Anh đi qua ngỡ lạc cả lối về
Mười hai nhịp cầu cn nguyn như thế
Ngỡ chao nghing như nu bước chn m?

(Trch bản thảo "Thơ Ngy Xanh")
NGUYỄN VŨ SINH

 

 

 

 

C NHỮNG NGY XƯA RẤT XƯA


Nhớ xưa qua cầu Trng Tiền
Bao c Tn Nữ dng hiền thục ngoan
m ba vọng gt chn son
Bn dng Hương gi xa mềm tc bay.


o di trắng tựa ln my
Hương thơm tuổi ngọc thơ ngy vc người
Hương thanh xun nữ phả mi
Ngỡ hương lan cả vm trời cố đ.


Su vi, mười hai nhịp thơ
Dng ai cn đọng ven bờ Hương Giang
My trời giăng đỉnh Hải Vn
Giờ trng hun ht thấy ngn dặm xa.


"Dạ thưa phố Huế by giờ
Vẫn cn ni Ngự bn bờ sng Hương" (*)
Tường ru d phủ cung Hong
Vẫn cn chiếc nn dịu dng bi thơ.


(*)- Thơ Cố Thi Sĩ Bi Ging.


"Hc B T"-
12-12-2020
(Trch bản thảo "Thơ Ngy Xanh")

NGUYỄN VŨ SINH


 

~~o))((o~~

 

art2all.net