Nguyễn Vũ Sinh

 

 

ĐỜI NGƯ PHỦ
Ngư dân quẳng lưới cá buông chài
Nước bạc lung linh gợn sớm mai
Cá quẫy đuôi x̣e cong óng mẩy
Văng tung tóe nước ướt bờ vai
Thuyền trôi lướt gió chồm lên sóng
Áo bạc phong sương nhuộm tháng dài
Đáy mạn thuyền nan xuôi tất tả
Như người vất vả áo sờn phai.Diên Khánh-26-2-2023
Nguyễn Vũ Sinh
 

 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net