Nguyễn Vũ Sinh

 

 

HẢI TR̀NH

Đi qua chạnh nhớ đến bao người
Thoáng cánh buồm giong lạc đảo khơi
Sóng nước lênh đênh thuyền gió lộng
Ḍng trôi đáy thẳm trắng xương vùi
Trùng dương số phận đời ch́m nổi
Mặt cháy lưng phơi bỏng nắng trời
Hải lư hành tŕnh dài vạn dặm
Người đi kẻ ở lại muôn nơi.Diên Khánh-4-3-2023
Nguyễn Vũ Sinh
 

 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net