Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

MẶC NHIÊN
 Lăm le can dự chuyện đời
Dường nghe trắc trở thêm hồi hộp tim
Inh tai sấm động khua rền
Như con nhái bén nằm kềnh loi nhoi.

Ngoi đầu cho đỡ ngộp hơi
Ngỡ con nhái nhỏ nằm phơi ao làng
Xếp re chân lại đau ran
Trên làn tóc xơa se vàng úa phai.

Ru ḷng mỗi sớm ban mai
Chờ nghe chim hót một vài tiếng thanh.
An yên hít khí trong lành
Ḍng đời ồn ă thôi đành mặc nhiên.
 


Diên Khánh, 7-11-2023
Nguyễn Vũ Sinh
 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net