Nguyễn Vũ Sinh

 

 

 

 

RƯỢU QU


Mời người nhấp cạn ly ny
Men qu sng snh hương ngy ngất lng
Nghe cười tiếng thủy tinh trong
Hương bay ngan ngt cn nồng vị qu.

NGUYỄN VŨ SINH

(Với Thi sĩ bụi đời, Trần Thoại Nguyn)
"Hc B T"-10h00-25-7-2020

 

 

 

NNG LY VỚI

"THI SĨ BỤI ĐỜI" TRẦN THOẠI NGUYN


Lần đầu hội ngộ cng anh
Hm người v bạn gh thăm tại nh
Ngồi nng ly rượu qu ta
Ngỡ trong đy cốc ngn nga nụ cười.
Dường nghe tiếng thủy tinh vui
Khi ta nhắp cạn trn mi giọt nồng
Anh, con chim lạ phiu bồng
Gi mưa vẫn xoải cnh hồng trời cao.


"Hc B T"-15h40-06-12-2020
NGUYỄN VŨ SINH

 

~~o))((o~~

 

art2all.net