Nguyễn Vũ Sinh

 

 

SÓNG BẠC ĐẦU

 Biển mênh mông có nói ǵ đâu
Trùng khơi từng lớp sóng bạc đầu
Đáy thẳm dập dềnh ḍng lưu thủy
Như ru vạn mảnh xương trắng phau.

Biển đảo muôn đời khăng khít nhau
Luôn chở che cho những con tàu
Xuôi biển giong buồm khi lộng gió
Người buông mành lưới kẻ giăng câu.

Nhấp nhô từng đợt sóng bạc đầu
Chẳng xa bờ vỗ khúc nhớ nhau
Sóng ru êm ái và cuồng nộ
Cho biển ngàn năm ngát xanh màu.


Nguyễn Vũ Sinh
(Diên Khánh-23-6-2024)

 

~~o))((o~~

 

art2all.net