Nguyễn Vũ Sinh

 

 

TRĂNG TREO
Một mảnh trăng treo mi ngi ngho
Nh ai khi bếp ấm than reo
Mi qu đạm bạc vương ln khi
Quạnh quẽ người qua xm vắng teo.

Sơn kh bng bạc mờ sương ni
Liếp cửa tre gi thổi lin hồi
Nửa mảnh trăng treo bn dng suối
Khi v sương ha quyện my tri.

Din Khnh-26-2-2023
Nguyễn Vũ Sinh

 

 

~~o))((o~~

 

art2all.net