PhamPhanLang

 

 

ĐNG ƠI ĐỪNG VỘI

 La cnh l rơi
Thu qua mất rồi
Đng buồn sắp về
Hồn nghe ti t

Đng ơi chậm thi
Ta đang vẫn ngồi
Bn dng nước cạn
Nghe chiều nhẹ tri

My bay lững lờ
Thu buồn hắt hiu
Trời chiều dịu m
Ta ngồi đợi đm

Xa xa tiếng chung
Nghe thăm thẳm buồn
Con chim lẻ loi
Nhn quanh ng quanh

Thu chưa muốn đi
Đng buồn vội về
Ta ngồi đợi mưa
Nghe cơn gi đa....PhamPhanLang
2/12/2020
 

 

 

art2all.net