PHÙNG-QUÂN

 

 

 

THẬT THÀ

Mỗi ngày đi bộ dưới hàng cây
Tập bước Chân Như mộng rất gầy
Lúc nhớ dơi theo từng nhịp thở
C̣n th́ thơ thẩn chuyện trên mây...!!!

PHÙNG QUÂN

 

 

 

ĐÔI D̉NG TIỄN BIỆT
Cố Thi sĩ Ḥa thượng Thích Tuệ Sỹ


Thày đi xin tiễn biệt Thày
Đâu câu sáo ngữ ở đây bây giờ ?
Thôi th́ lục bát đơn sơ
Hoài đôi mắt ướt c̣n mơ trăng tàn
Trúc gầy sao vội xuôi ngàn ?
Khung trời hội cũ trễ tràng ngàn năm !

PHÙNG QUÂN
Hàng Gió 2/12/2023


 

 

NGÀY CHA


" Công cha như núi Thái-Sơn "
Cha xưa được dạy, trẻ c̣n nhớ không ?
Từ ngày trôi dạt biển Đông
NGÀY CHA: Trẻ được dặn ḷng mỗi năm .

PHÙNG-QUÂN
Father's Day 2024