Phương Tấn

 

 

BÓNG AI PHƠ PHẤT HƯƠNG QUỲNH ĐÂU ĐÂY

BƯỚC RA TỪ NHÀ THƯƠNG ĐIÊN BIÊN H̉A

CHỜ ĐẾN THIÊN THU MỘT BÓNG NGƯỜI

CHUYỆN ĐỜI XƯA, CÔ TIÊN VÀ CHÀNG THI SĨ

ĐỢI BÓNG / NGẮN HẠN

HĂY VUI NHƯ T̀NH ĐẮNG (nhạc Đynh Trầm Ca / Trần Quang Lộc)

LẬT TRANG KINH TỤNG CHỮ T̀NH

MẸ VÀ CON, NON VÀ NƯỚC

NGÓ TÂM THẤY PHẬT, CHẮT CHIU CỘI T̀NH

NGÓNG XUÂN

NGỌT NGÀO BƯỚM HÓT GIỮA L̉NG THẾ GIAN ( nhạc Lam Duy )

NHÀ VĂN LINH BẢO, CÁNH DIỀU THA HƯƠNG TRỞ VỀ ĐẤT MẸ

NHƯ MỘT SỚM MAI HỒNG  (nhạc Phan Ni Tấn / Huỳnh Thanh Sang)

NƯỚC NAM DÂN HÁN Ở  /  ĐÊM ĐEN  ( Nhạc Vơ An Nhơn )

O XUÂN ( Trần Quang Lộc )

Ở HUẾ NHỚ PHƯƠNG (nhạc Phan Ni Tấn / Minh Đạt )

PHAN XUÂN SINH, TÁT CẠN ĐỜI SÔNG

PHỦI TÂM RỚT HẠT BỤI TRẦN

THƯƠNG CHI MÀ THƯƠNG QUÁ (nhạc Phan Ni Tấn / Huỳnh Thanh Sang)

TRẦN DZẠ LỮ, NƯỚC NGƠ ĐẤT NGẨN, TRỜI MANG MANG SẦU

TRỞ LẠI SÀI G̉N NGỒI BÊN MỘ MẸ

VỀ MỘT BÀI THƠ T̀NH CỦA PHƯƠNG TẤN  (Lâm Anh @ Văn Hữu)

 

VIÊN LINH - MỘT NHÀ THƠ, NHÀ VĂN, NHÀ BÁO

LÀM RẠNG RỠ VĂN HỌC NƯỚC NHÀ

 

VỚT B̀NH MINH TRONG ĐÊM

XUÂN TRONG QUÊ NỘI CON

 

 

NGOÀI LỀ:

LÊ MAIL LĨNH: PHƯƠNG TẤN, NHÀ THƠ LẠ LẪM VÀ PHIÊU BỒNG