art2all.net

Giới thiệu sách mới :

CHUỖI NGÀY HẠNH PHÚC

Hoàng thị Quỳnh Hoa

 

 

 

 

Tác giả : Hoàng thị Quỳnh Hoa.

Sách dày 430 trang, khổ 6in X 9in

8 Chương, 57 tản mạn thú vị về nhiều đề tài từ đời tới đạo

B́a : Quỳnh Hoa của họa sĩ Thanh Trí

In đẹp tại C.T. Printing & Graphics, Silver Spring, MD

02/ 2020

Liên lạc : Quynh Hoang <hoangqh2003@yahoo.com>

 

 

~~oOo~~