Song Nhị

 

Sách Mới:

 

LỜI RAO GIẢNG CỦA THƠ

 

 
Mục lục

Vào tập
Đọc thơ Song Nhị - Trần Tuấn Kiệt

Đọc Về Lối Đi Xưa - Trần Kiêm Đoàn

Tiếng hót loài chim di - Phan Bá Thụy Dương

Từ một người t́nh - Đặng Lệ Khánh

Bài thơ viết trước cổng trường Vạn Hạnh - Diên Nghị

 

_____

Mời nghe :

12 Tâm Khúc ( Thơ nhạc)

 

 

 

 

Thơ văn

 

art2all.net