Song Nhị

 

Sách Mới:

 

LỜI RAO GIẢNG CỦA THƠ

 

 
MỤC LỤC
T́m tác giả & số trang theo mẫu tự A, B, C

PHẦN I
Chương I - Thơ Song Nhị

Gịng Sử Thi Buồn Của Đất Nước (**) tr.13
Nhận Định của: Diên Nghị 68 * Diệu Tần 98 * Duy Năng 155 * Đặng Lệ Khánh 166 * Đoàn Yên Linh 158 * Đỗ Hữu 104 * Hà Trung Yên 113 * Hà Thượng Nhân 157 * Hoàng Vũ Đông Sơn 81 * Kha Lăng Đa 153 * Lâm Thùy Giang 108 * Lê Nguyễn 152 * Nhất Thanh 162 * Nhật Thịnh 158 * Nguyễn Thùy 31 * Ngô Đức Diễm 120 * Phan Bá Kỳ 145 * Phan Bá Thụy Dương 124 * Phương Hoa Sử 111 * Sa Giang 14 * Trần Tuấn Kiệt 14 * Trần Kiêm Đoàn 26 * Tường Lưu 161 * Việt Thần 14 * Vơ Ư 149 *

Chương II - Vai Tṛ Và Sứ Mệnh Của Thi Sĩ tr. 181
Cao Mỵ Nhân 198 * Cao Nguyên 238 * Cung Diễm 269 Duy Năng 223 * Hàn Thiên Lương 281 * Hà Trung Yên 285 * Hương Giang 265 * Luân Hoán 271 * Minh Đạo 294 * Như Hoa-Ấu Tím 243 * Ngọc Loan 297 * Phan Thị Ngôn Ngữ 208 * Song Thi 260 * Sương Mai 254 * Thường Quân 275 * Tuệ Nga 183 * Vi Khuê 189 * Vơ Ư 249 * Vương Nhân 291 *

Chương III - Khúc Tâm Giao 305
Cao Nguyên 332 * Cung Diễm 325 * Hoàng Cầm 306 * Hà Thượng Nhân 308/310 * Huệ Thu 317 * Nguyễn Phúc Sông Hương 328 * Quang Tuấn 324 * Quế Hoa 327 * Thảo Chi 324 * Thường Quân 330 Tuệ Nga 309/326 *PHẦN II
Phụ Lục 1 – Ư Kiến. Nhận Định tác phẩm
NỬA THẾ KỶ VIỆT NAM tr.335

Cao Thế Dung 336 * Cao Ánh Nguyệt 357 * Diên Nghị 365 * Dương Quân 379 * Đoàn Thanh Liêm 360 * Đỗ Tiến Đức 343 * Đỗ B́nh 374 * Giao Chỉ 366 * Hàn Phong Cao 367 * Hà Bắc 379 * Lê Đ́nh Cai 337 * Lê Văn Hải 375 * Lê Nguyễn 355 * Lê Thanh Phong 380 * Nguyễn Ngọc Bích 371 * Như Thương 382 * Phong Thu 351 * Thanh Thương Hoàng 363 * Thư Sinh 377 * Tôn Thất Tuấn 381 * Vơ Ư 358 *

Phụ Lục 2 – Những Tâm Khúc phổ thơ Song Nhị tr.379 với các Nhạc Sĩ:
* Anh Việt Thanh * Đào Nguyên * Hiếu Anh * Hoàng Dung * Lê Quốc Tấn * Lynh Phương * Minh Sơn * Ngọc Loan * Nguyên Nhu * Nguyễn Hữu Tân * Tô Dương Tử * Trần Hưng Nguyên * Trần Thị Thu Thu * Trọng Minh * Vĩnh Điện * Vơ Tá Hân * Vũ Đức Nghiêm

----------------------
(*) Tranh b́a Họa sĩ Huỳnh Ngọc Điệp tặng tác giả (SN)
trong cuộc triển lăm tại Pḥng Thông Tin Đô Thành,
Saigon ngày 4 tháng 10 năm 1971.
(**) Chữ của TS. Trần Kiêm Đoàn

***

Thân tặng và tri ân
quư tác giả, nhà thơ và nhạc sĩ hội ngộ trong tác phẩm này

 

***

 

Nguồn :

http://songnhicoinguon-thienly.blogspot.com/2014/05/sach-moi-loi-rao-giang-cua-tho.html 

 

 

Thơ văn

 

art2all.net